Hindamismudelid

Eneseareng: Õpimapp

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-101) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
TEMAATILINE ÕPIMAPP(MATERJALIDE OLEMASOLU, MATERJALIDE ÜLDMULJE, SISUKORD, TIITELLEHT)Ruta Margna
TEMAATILINE ÕPIMAPP(, Enesanalüüs,tagasiside kursusele, Materjalide olemasolu, Muud nõuded, Sisukord, Tiitellleht, Üldmulje)Viive Saar
Trimestrihinde kujunemine(Kokkuvõttev hinne, Kontrolltöö, Kuupäevadest kinnipidamine, Tunnikontroll, Õpimapp)Annika Hinn
Tähestiku tundmine (kirjutamine, Sisu, Struktuur, Tiitelleht)Silvi Paramonova
Õpimapi hindamine(Iseseisvad tööd, Koostamine, Materjalide olemasolu, Vormistus)Gerda Ode
Õpimapi hindamine(Esitamine, Iseseisvad tööd, Koostamine, Materjalide olemasolu, Vormistus)Mariina Kirspuu
Õpimapi hindamisjuhend joonestamises(ENESEANALÜÜS, MATERJALIDE OLEMASOLU, MATERJALIDE SISU, MUUD NÕUDED, VORMISTUS /STRUKTUUR)Lembit Arus
Õpimapi hindamismudel(Eneseanalüüs, Iseseisev töö, Õpimapi esitamine, Õpimapi sisu, Õpimapi vormistus, Üldine hinnand õpimapile)Annaliisa Asula
Õpimapi hindamismudel - hinne 5 - 14-16 punkti, hinne 4 - 11-13 punkti, hinne 3 - 7-10 punkti, esitad täiendatud töö - 1-6 punkti.(Iseseisevtöö, Vormistus, Õpilase enesehindamine, Õpimapi sisu)Maris Raudsepp
Õpimapi hindamismudel (bioloogia)(ENESEANALÜÜS, MATERJALIDE OLEMASOLU JA ÕIGEAEGSUS, MATERJALIDE SISU, VORMISTUS)Siret Saarniit


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile