Hindamismudelid

Eneseareng: Õpimapp

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-104) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Õpimapi hindamismudel(Eneseanalüüs, Iseseisev töö, Õpimapi esitamine, Õpimapi sisu, Õpimapi vormistus, Üldine hinnand õpimapile)Annaliisa Asula
Õpimapi hindamismudel - hinne 5 - 14-16 punkti, hinne 4 - 11-13 punkti, hinne 3 - 7-10 punkti, esitad täiendatud töö - 1-6 punkti.(Iseseisevtöö, Vormistus, Õpilase enesehindamine, Õpimapi sisu)Maris Raudsepp
Õpimapi hindamismudel (bioloogia)(ENESEANALÜÜS, MATERJALIDE OLEMASOLU JA ÕIGEAEGSUS, MATERJALIDE SISU, VORMISTUS)Siret Saarniit
ÕPIMAPP(ILLUSTRATSIOONID, SISUKORD, TIITELLEHT)Merike Sepp
Õpimapp(Näitlikkus, Sisu, Vormistus)Tatjana Bordijan
õpimapp(sisu, sisukord, tiitelleht)Natalja Stanevitš
Õpimapp(ENESEANALÜÜS, MAPI ESITAMINE, MATERJALIDE OLEMASOLU, Punktid, SISU (punktid korrutatakse 2-ga))Külli Natka
Õpimapp(ENESEANALÜÜS, KANGAKUDUMINE, LOODUSPILT, MATERJALIDE OLEMASOLU, MATERJALIDE SISU, NÄIDISED, SIDUS , TÖÖ ESITAMINE, TÖÖJUHEND I, TÖÖJUHEND II, VAIBA KAVAND, VORMISTUS /STRUKTUUR)Tuuliki Vuks
Õpimapp (, Eneseanalüüs, Iseseisvad tööd, Tööülesanded, Õpimapi vormistamine, Üldine hinnang õpimapile)piret tillo
Õpimapp(Esitamine, Kokkuvõte või analüüs, Sisu ja kõikide teemade olemasolu, Õpimapi sisukord on vastavuses tööde järjekorraga, Õpimapp algab tiitellehega, Õpimapp on korrektne.)Helen Hänni


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile