Hindamismudelid

Eneseareng: Õpimapp

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-104) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Õpimapp(Kasutatud allikad, Materjalide olemasolu, Materjalide üldmulje, Sisukord, Tiitelleht, Õigekiri ja kirjavahemärgid)Maie Keel
Õpimapp(Kasutatud allikad, Materjalide olemasolu, Materjalide üldmulje, Sisukord, Tiitelleht, Õigekiri ja kirjavahemärgid)Maie Keel
Õpimapp - KOV valimised(Õpimapi esitamine, Õpimapi sisu, Õpimapi struktuur, Õpimapi välimus)Urmas Lehtsalu
Õpimapp - KOV valimised(Õpimapi esitamine, Õpimapi sisu, Õpimapi struktuur, Õpimapi välimus)Urmas Lehtsalu
Õpimapp - KOV valimised(Õpimapi esitamine, Õpimapi sisu, Õpimapi struktuur, Õpimapi välimus)Urmas Lehtsalu
Õpimapp ( matemaatika). Kui kogud 10-12 punkti on õpimapi hinne: väga hea, 8-9 punkti annab hinde: hea, 6-7 punkti annab hinde: rahuldav, punktide 0-5 korral tuleb puudused likvideerida ja õpimapp uuesti esitada(, Enesehinnang, Iseseisvad tööd, Õpimapi koostisosad, Õpimapi vormistamine)Katrin Vill
Õpimapp (eesti keel). Kui kogud 10-12 punkti on õpimapi hinne: väga hea, 8-9 punkti annab hinde: hea, 6-7 punkti annab hinde: rahuldav, punktide 0-5 korral tuleb puudused likvideerida ja õpimapp uuesti esitada(, Eneseanalüüs, Iseseisvad tööd, Õpimapi koostisosad, Õpimapi vormistamine)Margit Alberg
Õpimapp (eesti keel). Kui kogud 16-20 punkti on õpimapi hinne: väga hea, 111-16 punkti annab hinde: hea, 6-11 punkti annab hinde: rahuldav, punktide 0-5 korral tuleb puudused likvideerida ja õpimapp uuesti esitada(, Eneseanalüüs, Iseseisvad tööd, Õpimapi koostisosad, Õpimapi vormistamine)Ellen Roosileht
Õpimapp (eesti keel). Kui kogud 16-20 punkti on õpimapi hinne: väga hea, 111-16 punkti annab hinde: hea, 6-11 punkti annab hinde: rahuldav, punktide 0-5 korral tuleb puudused likvideerida ja õpimapp uuesti esitada(, Eneseanalüüs, Iseseisvad tööd, Õpimapi koostisosad, Õpimapi vormistamine)Ellen Roosileht
Õpimapp (II-III kooliaste, iseseisvaks tööks). Hindamine: kui kogud 10-12 punkti on õpimapi hinne: väga hea, 8 - 9 punkti annab hinde: hea, 6 - 7 punkti annab hinde: rahuldav, punktide 0- 5 korral tuleb puudused likvideerida ja õpimapp uuesti esitada.(, Eneseanalüüs, Iseseisvad tööd, Õpimapi osad, Õpimapi vormistamine)Laine Aluoja


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile