Hindamismudelid

Eneseareng: Õpimapp

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-101) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Õpimapp (võõrkeel)(Eneseanalüüs, Illustratsioonid, Iseseisvad tööd, Tööülesanded, Õpimapi vormistamine, Üldine hinnang õpimapile)Kristiina Kenn
Õpimapp (võõrkeel)(Eneseanalüüs, Illustratsioonid, Iseseisvad tööd, Tööülesanded, Õpimapi vormistamine, Üldine hinnang õpimapile)Kristiina Kenn
Õpimapp (väärtuskasvatus). Kui kogud 10-12 punkti on õpimapi hinne: väga hea, 8-9 punkti annab hinde: hea, 6-7 punkti annab hinde: rahuldav, punktide 0-5 korral tuleb puudused likvideerida ja õpimapp uuesti esitada(, Eneseanalüüs, Iseseisvad tööd, Õpimapi koostisosad, Õpimapi vormistamine)Ulvi Uutar
Õpimapp 7.klassile(ENESEANALÜÜS, MAPI ESITAMINE, MATERJALIDE OLEMASOLU, Punktid, SISU (punktid korrutatakse 2-ga), ÕPIMAPI KORREKTSUS)Eve Liis
Õpimapp 7.klassile(ENESEANALÜÜS, MAPI ESITAMINE, MATERJALIDE OLEMASOLU, Punktid, SISU (punktid korrutatakse 2-ga), ÕPIMAPI KORREKTSUS)Barbi Valdmann
õpimapp elektromagnetismis(Eneseanalüüs, Esitlus, Mapi esitamine, Mõistekaart, Praktilised tööd , Seeriaülesanded, Sisu. , Sisukord, Struktuur, Tiitelleht, Valemite leht)Anne Krull
Õpimapp kehalise kasvatuses 2. klassile(SISUKORD, TIITELLEHT, TÖÖ ÜLDINE KORD, TÖÖLEHED)Ilotana Haalen
Õpimapp kehalise kasvatuses 2. klassile(SISUKORD, TIITELLEHT, TÖÖ ÜLDINE KORD, TÖÖLEHED)Ilotana Haalen
õpimapp matemaatikakursuse kordamiseks(Eneseanalüüs, Mapi esitamine, Näiteülesanded, Sisukord, Struktuur, Tiitelleht, Tunnikontrollid, kontrolltööd, Valemid)hille alberg
õpimapp põhikooli matemaatikakursuse kordamisest(Eneseanalüüs, Mapi esitamine, Sisu1, Sisu2, Sisu3, Sisu4, Sisukord, Struktuur, Tiitelleht)Malve Zimmermann


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile