Hindamismudelid

Eneseareng: Õpimapp

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) Leht 6 (51-60) Leht 7 (61-70) Leht 8 (71-80) Leht 9 (81-90) Leht 10 (91-100) Leht 11 (101-104) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Õpimapp (matemaatika). Kui kogud 21-25 punkti on õpimapi hinne: väga hea, 15-20 punkti annab hinde: hea, 10-14 punkti annab hinde: rahuldav, punktide 0-9 korral tuleb puudused likvideerida ja õpimapp uuesti esitada(Eneseanalüüs, Iseseisvad tööd, Tööülesanded, Õpimapi vormistamine, Üldine hinnang õpimapile)Lea Allik
Õpimapp (matemaatika). Kui kogud 21-25 punkti on õpimapi hinne: väga hea, 15-20 punkti annab hinde: hea, 11-14 punkti annab hinde: rahuldav, punktide 0-10 korral tuleb puudused likvideerida ja õpimapp uuesti esitada(Eneseanalüüs, Iseseisvad tööd, Õpimapi koostisosad, Õpimapi vormistamine, Üldine hinnang õpimapile)Laine Aluoja
Õpimapp (matemaatika). Kui kogud 21-25 punkti on õpimapi hinne: väga hea, 15-20 punkti annab hinde: hea, 11-14 punkti annab hinde: rahuldav, punktide 0-10 korral tuleb puudused likvideerida ja õpimapp uuesti esitada(Õpimapi vormistamine)Laine Aluoja
Õpimapp (võõrkeel)(Eneseanalüüs, Illustratsioonid, Iseseisvad tööd, Tööülesanded, Õpimapi vormistamine, Üldine hinnang õpimapile)Kristiina Kenn
Õpimapp (võõrkeel)(Eneseanalüüs, Illustratsioonid, Iseseisvad tööd, Tööülesanded, Õpimapi vormistamine, Üldine hinnang õpimapile)Kristiina Kenn
Õpimapp (väärtuskasvatus). Kui kogud 10-12 punkti on õpimapi hinne: väga hea, 8-9 punkti annab hinde: hea, 6-7 punkti annab hinde: rahuldav, punktide 0-5 korral tuleb puudused likvideerida ja õpimapp uuesti esitada(, Eneseanalüüs, Iseseisvad tööd, Õpimapi koostisosad, Õpimapi vormistamine)Ulvi Uutar
Õpimapp 7.klassile(ENESEANALÜÜS, MAPI ESITAMINE, MATERJALIDE OLEMASOLU, Punktid, SISU (punktid korrutatakse 2-ga), ÕPIMAPI KORREKTSUS)Eve Liis
Õpimapp 7.klassile(ENESEANALÜÜS, MAPI ESITAMINE, MATERJALIDE OLEMASOLU, Punktid, SISU (punktid korrutatakse 2-ga), ÕPIMAPI KORREKTSUS)Barbi Valdmann
õpimapp elektromagnetismis(Eneseanalüüs, Esitlus, Mapi esitamine, Mõistekaart, Praktilised tööd , Seeriaülesanded, Sisu. , Sisukord, Struktuur, Tiitelleht, Valemite leht)Anne Krull
Õpimapp kehalise kasvatuses 2. klassile(SISUKORD, TIITELLEHT, TÖÖ ÜLDINE KORD, TÖÖLEHED)Ilotana Haalen


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile