Hindamismudelid

Tarkvara ja veeb: Konkursside hindamismudelid

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
(nimetu)(1.1 Teema terviklik käsitlus, 1.2 Kasutatavus (punktid korrutatakse 2-ga), 1.3 Õpijuhend, 1.4 Faktiline õigsus, 1.5 Motiveerivus, eakohasus, uudsus, õpioskuste arendamine, 1.Sisu, 2. Teostus, 2.1 Materjali maht, vorming ja ühilduvus, 2.2 Keeleline korrektsus, 2.3 Kujundus, 2.4 Tehniline teostus, 3. Autorlus, 3.1 Autoriõigused, 4. Lisahinnangud)Külli Natka
Audio- ja videosalvestiste võistlus „Minu abivahendid õppematerjalide omandamisel“ (, , Autoriõigused, Faili suurus, Seotus õppeprotsessiga, Uudsus, Vahendi tutvustus, Valitud formaat)Katrin Saks
Fotokonkurss \\\"Kultuuriloolised hooned ja kunstivarad Eestimaal\\\"(Fotode kvaliteet, Fotokogu alamkategooriatesse üleslaadimise õigsus, Fotokogu terviklikkus, Kirjelduse õigsus, Kunstiajalooliste perioodide rohkus, Loogilisus, Loomingulisus, Maht, üldmulje, Rakendatavus)Marju Liidja
Harjutus(Vahendi tehniline kirjeldus)Kaido Palu
IKT vahendid aitavad õppida (Koolielu õpilaskonkurss 2011/2012)(, , Kasutatavus, Lisahinnagud, Sisuline korrektsus, Uudsus ja loomingulisus, Visuaalne esitus ja illustratsioonid, Vormistus, Õpiloo arusaadavus)Urmas Tokko
Juhendid praktilisteks töödeks digiandmekogujaga (konkurss õpetajatele 2012/2013)(Ainealane ja keeleline korrektsus, Autorlus, autoriõigused, litsents, Eakohasus, motiveerivus, Lisapunktid, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Tööjuhendite hulk, Uudsus ja originaalsus, Vastavus uuele RÕK-le, Vormistus, Õppematerjali mitmekesisus)Urmas Tokko
Konkurss "Esitlused"(Avaldamine veebis, Kiri, Kujundus, Loogilisus, Pildid, Piltide kvaliteet, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Seos ainekavaga ja sihtrühm)Ingrid Maadvere
Konkurss "HotPotatoes'i testid"(Autoriõigused, Avaldamine veebis, Kirjeldus, Küsimused, Raskusaste, Seos ainekavaga, Testikogu terviklikkus, Testiliigid)Ingrid Maadvere
Konkurss "IKT vahendid ainetunnis"(Kasutamisõpetus, Kvaliteet, loogilisus, Näited, Rakendatavus, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Uudsus, Vahendi tehniline kirjeldus, Wiki kasutamine)Ingrid Maadvere
Konkurss "IKT vahendid eesti keele ja kirjanduse tunnis" (Koolielu ainekuud)(Kasutamisõpetus, Kvaliteet, loogilisus, Näited, Rakendatavus, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Vahendi tehniline kirjeldus, Wiki kasutamine)Tiia Niggulis


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile