Hindamismudelid

Tarkvara ja veeb: Konkursside hindamismudelid

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Konkurss "Klassi (rühma) elektrooniline almanahh (eportfoolio)"(Internetiturvalisus, Järjepidevus, Kvantiteet, Vahendi kasutamine, Õpilaste loomingu kajastamine)Ingrid Maadvere
Konkurss "Klassi (rühma) elektrooniline almanahh (eportfoolio)"(Internetiturvalisus, Järjepidevus, Kasutamisõpetus, Kvaliteet, loogilisus, Kvantiteet, Sisu, Vahendi kasutamine, Visuaalsus, Õpilaste loomingu kajastamine)Varje Tipp
Konkurss "Täna samm, homme teine"(Autorlus, Eakohasus ja uudsus, Faktiline õigsus, Kujundamine, Maht, Teema terviklik käsitlus, Vahendi otstarbekas valik, Õpijuhend)Ingrid Maadvere
Konkurss "Virtuaalne pusleõpik- ...."(Autoriõigus, Internetiturvalisus, Kvantiteet, Seos õppekavaga, Vahendi kasutamine, Ülesehitus)Tuuli Koitjärv
Konkurss \"Digiloovtöö koolis\"(Arengumapi järjepidevus, Autoriõigused, Innovatsioon, Kvaliteet, Meedia kasutamine, Postituste sisukus, Rakendatavus, Refleksioon)Ingrid Maadvere
Konkurss \"Huvitav veebivahend õppetöös\"(Avaldamine veebis, Kasutamisõpetus, Lisahinnangud, Näited, Rakendatavus, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Uudsus, Vahendi tehniline kirjeldus, Vahendi tutvustamiseks valitud formaat)Anu Peri
Konkurss \"Minu e-raamat/õpik\"(Autorlus, Kasutusvõimalus eakaaslastele teema selgitamisel, Kujundus, Lisahinnangud, Loogilisus, Vahendi kasutamine, Vormistus, Õpilaste loomingu kajastamine)Anu Peri
Konkurss \"Veeb 2.0 vahendid õppematerjalide/haridusliku sisu loomisel\"(Autorlus, Eakohasus ja uudsus, Kujundamine, Maht, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Teema terviklik käsitlus, Valdkonnapädevuste kujunemine, Valitud formaat, Õpijuhend)Sirje Kautsaar
Konkurss õpetajatele ´IKT praktiline kasutamine loovainetes´ Koolielu ainekuu POOLIK(Autorlus, Lisahinnagud, Soovitused teistele, Teemavaliku põhjendus, Vahendi(te) valik, Vormistus, Õpetlikkus)Mari Tõnisson
Konkurss õpetajatele "Matemaatika on mõnus"(Kasutamisõpetus, Kasutusõpetuse ja juhendi avaldamine, Kvaliteet, loogilisus, Näited, Rakendatavus, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Uudsus, Vahendi tehniline kirjeldus, Ülesannete lahendamise kirjeldus)Laine Aluoja


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile