Hindamismudelid

Tarkvara ja veeb: Konkursside hindamismudelid

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Konkurss õpetajatele "Õppetunni reisjuht"(Eesmärgid, Kvaliteet, loogilisus, piisavus, Rakendatavus, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Tunni kirjeldus, Uudsus, Vajalikud lisad)Ingrid Maadvere
Konkurss õpetajatele: Loodusainete lõimimine_Koolelu ainekuud(Kasutamisõpetus, Kvaliteet, loogilisus, piisavus, Lõimimine, Rakendatavus, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Teooria ja näited, Uudsus, Vajalikud lisad)Urmas Tokko
Konkurss õpetajatele: Loodusainete lõimimine_Koolelu ainekuud(Kvaliteet, loogilisus, piisavus, Lõimimine, Rakendatavus, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Teooria ja näited, Uudsus, Vajalikud lisad)Ingrid Maadvere
Konkurss õpilasele ´Teeme ise (koolis) ära´ Koolielu loovuse veerand(Avaldamine , Innovaatilisus, Kasutusvõimalus , Näitlikustamine, Probleemi lahenduse kirjeldamine, Probleemi püstitamine, Vormistus )Mari Tõnisson
Konkurss õpilastele "Teadus minu kodus"_Koolielu ainekuud(Graafika (visuaalne esitus), Hüpotees, Kasutusvõimalus eakaaslastele teema selgitamisel koolis, Konkursitöö maht, Ohutus, Sõnumi selgus, Teooria, Uudsus ja loomingulisus, Vormistus)Evi Tarro
Konkurss õpilastele \"Matemaatika on mõnus\"(Juhendi ja näite avaldamine, Näited, Uudsus, Vahendi tehniline kirjeldus, Ülesannete lahendamise kirjeldus)Laine Aluoja
Koolielu õpilaskonkurss 2009, Teadus: Kui mina oleksin õpetaja(Kasutatavus, Konkursitöö maht, Lisahinnagud, Sisuline korrektsus, Viidatud õppmaterjalide kvaliteet, Visuaalne esitus, Vormistus, Õpiloo arusaadavus, Õpiloo uudsus ja loomingulisus)Urmas Tokko
Koolielu õpilaskonkurss 2011, IV veerand (õppekava toetav)(Autorlus, Lisahinnagud, Soovitused teistele, Teemavaliku põhjendus, Vahendi(te) valik, Vormistus, Õpetlikkus)Urmas Tokko
Loodusteemaliste videoklippide konkurss(Loovus, originaalsus, Teema aktuaalsus ja sobiva uurimismeetoodi valik, Tehniline ja kunstiline teostus, näitlejatöö, Töö ülesehitus, olulise väljatoomine, teksti loogika, Videoklippi tutvustav tekst)Imbi Kõiv
Praktilised tööd ja IKT rakendamine uues õppekavas (Koolielu 2011, õpetajale)(Ainealane ja juhendite korrektsus, Lisapunktid, Materjali terviklikkus, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Uudsus, Vastavus uuele RÕK-le, Vormistus)Urmas Tokko


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile