Hindamismudelid

Tarkvara ja veeb: Konkursside hindamismudelid

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Videokonkurss "Elustame raamatuid"(Autoriõigused, Montaaž, Näitlejatöö, Seotus ainekava, Stsenaarium, Uudne lähenemine, loomingulisus, Video avaldamine veebis, Video pikkus)Ingrid Maadvere
Võistlus: surfamine internetis(Allikad, Vastuse sobivus , Vastuse vormistus)Natalja Hramtsova
Webquest(Correct answer, Illustrations, Language, Sources, Time management)Merle Udso
Webquest(Correct answer, Illustrations, Language, Sources, Time management)Merle Udso
Webquestide konkurss(Hindamiskriteeriumid, Materjalid hulk, sobivus ja kvaliteet, Navigeerimine, Sissejuhatuse motiveeriv ja kognitiivne mõju, Tehnilised aspektid, Töökäik, Vastavus õppekavale, Visuaalne külg, Ülesande kognitiivne tase)Katrin Saks
Õpetaja hindamismudel "Märka ... meie ümber" Koolielu ainekuu(Kvaliteet, loogilisus, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Uudsus, Vajalikud lisad, Õpilaste tegevus )Ingrid Maadvere
Õpetaja hindamismudel "Märka loovust/kunsti/loomingut meie ümber" Koolielu ainekuu(Kasutamisõpetus, Kvaliteet, loogilisus, Näited, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Uudsus, Vajalikud lisad, Õpilaste tegevus )Helle Saue
ÕPETAJALE_Õppetunni reisijuht_Koolielu ainekuud(Eesmärgid ja mitmekesisus., IKT vahendid, Kvaliteet ja loogilisus, Lõimimine, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Uudsus, Wiki kasutamine)Sirje Kautsaar
ÕPETAJALE: Ainete sugupuu_Koolielu ainekuud(Kasutamisõpetus IKT vahendile, Kvaliteet, loogilisus, piisavus, Lõimimine, Rakendatavus, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Teooria ja näited, Uudsus, Vajalikud lisad, Õpilaste tegevus)Sirje Kautsaar
Õpetajate konkurss `IKT vahendeid muusika, kunsti, tööõpetuse ja kehalise kasvatuse tunniks`(Autorlus , Avaldamine veebis, Kasutamisõpetus, Lisahinnangud, Näited, Rakendatavus, Vahendi kasutatavus, Vahendi kirjeldus)Mari Tõnisson


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile