Hindamismudelid

Tarkvara ja veeb: Konkursside hindamismudelid

Kasutajate poolt loodud hindamismudelite sirvimine. Ei leidnud sobivat? Loo ise uus hindamismudel selle valdkonna alla

<<<Leht 1 (1-10) Leht 2 (11-20) Leht 3 (21-30) Leht 4 (31-40) Leht 5 (41-50) >>>

HindamismudelHindamiskriteeriumidKoostaja
Õpilase hindamismudel "Märka ... meie ümeber" Koolielu ainekuu(, Kasutusvõimalus eakaaslastele teema selgitamisel, Konkursitöö maht , Pildid , Sõnumi selgus , Tekst, Uudsus, Vormistus )Ingrid Maadvere
Õpilase hindamismudel"Kunst on kõikjal – avasta see!" Koolielu ainekuu(Kasutusvõimalus eakaaslastele teema selgitamisel, Konkursitöö maht , Pildid , Sõnumi selgus , Tekst, Uudsus, vahendi tehniline kirjeldus juhul kui kasutatakse, Vormistus , Üldmulje (video, animafilm))Helle Saue
Õpilaste konkurss `Märka rütme!´(, Autoriõigused, Avaldamine, Eakaaslaste huvi, Hindaja lisapunktid, Kirjeldus, Näitlikustamine, Vahend, Vormistus )Ingrid Maadvere
Õpilaste konkurss "Juhend isetegijale" (Ahti Pent)(Avaldamine, Materjalid, Näitlikustamine, Töövahendid, Viimistlus, Üldmulje)Ingrid Maadvere
Õpilaste konkurss „Fotoromaan” (Koolielu ainekuud, eesti keel ja kirjandus)(Pildid, Sõnumi selgus, Tekst, Üldmulje)Tiia Niggulis
Õpilaste tegevusele suunatud IKT vahendid ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetamisel(IKT vahendid, Kvaliteet, loogilisus, Rakendatavus, Rakendatavus teiste õpetajate poolt, Uudsus, Vahendi tehniline kirjeldus, Veebikeskkonna kasutamine, Õpilaste tegevuse juhend)Ülle Luisk
Õpilaste videokonkurss "Nalja saab" (Jelena Laanjärv)(Humoorikus, Informatiivsus, Kujunduslik külg, Mõistetavus, Näitlejatööd, Originaalsus, Sisukus, Sobivus ainekavaga)Ingrid Maadvere
Õpilaste videokonkurss "Nalja saab" (Jelena Laanjärv)(Humoorikus, Informatiivsus, Kujunduslik külg, Mõistetavus, Näitlejatööd, Originaalsus, Sisukus, Sobivus ainekavaga)Ingrid Maadvere
Õppereisi päevik "Ma teile kirjutan ...."(eelteadmised, illustratsioonid, lingid, tulemus , välimus, üldinfo)Tiia Niggulis
Õppevideo hindamine (konkurss "Õppimislugu")(Montaaž, Rakendatavus, Seotus ainekava, Sõnumi selgus, Uudne lähenemine, loomingulisus, Video avaldamine veebis, Video pikkus, Video selgitus)Ingrid Maadvere


Hindamismudelid 2007 :: Veiko Hani
Sellel lehel olevad hindamismudelid on kasutatavad Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License alusel
Teade haldurile