Kasutatud kirjandus:

  Alpatov, M. Kunstiajalugu II. Tõlge eesti keelde. Kirjastus "Kunst", Tallinn, 1982.

  Eesti arhitektuur 1. Kirjastus "Valgus", Tallinn, 1993.

  Eesti arhitektuur 2. Kirjastus "Valgus", Tallinn, 1996.

  Eesti arhitektuur 3. Kirjastus "Valgus", Tallinn, 1997.

  Eesti Entsüklopeedia I-X, XIII. Tallinn, 1985-1998, 1999.

  Eesti kunsti ajalugu I. Kirjastus "Kunst", Tallinn, 1975.

  Irmscher, J. Antiigileksikon I ja II. Tõlge eesti keelde. Kirjastus "Valgus", Tallinn, 1983.

  Istorija russkogo iskusstva I. Kirjastus "Izobrazitelnoje Iskusstvo", Moskva, 1979.

  Kangilaski, J. Üldine kunstiajalugu. Kirjastus "Kunst", Tallinn, 1997.

  Kartna, A. Prantsuse maalikunst IX-XIX sajandini. Kirjastus "Kunst", Tallinn, 1991.

  Maiste, J. Eestimaa mõisad. Tallinn, 1996.

  Murray, P. and L. The Penguin Dictonary of Art and Artists. Penguin Books, 1991.

  Petiška, E. Vanakreeka muistendid ja pärimused. Tõlkinud Leo Metsar. Kirjastus "Eesti Raamat", Tallinn, 1983.

  Stephanides, M. ja I. Iidsete aegade lood I ja II. Tõlkinud Tiit Heidmets. Kirjastus "Eesti Raamat", Tallinn, 1991.

  Tiidus, H. Vana hõbe. Kirjastus "Ilo", Tallinn, 1997.

  Vaga, V. Kunst Tallinnas XIX sajandil. Kirjastus "Kunst", Tallinn, 1976.

  Vaga, V. Kunst Tartus XIX sajandil. Kirjastus "Kunst", Tallinn, 1971.

  Vaga, V. Üldine kunstiajalugu. KÜ "Loodus", Tartu, 1937.

  Viirand, T. Kunstiraamat noortele. Kirjastus "Kunst", Tallinn, 1984.