Antud materjali valmimisele on kaasa aidanud mitmed inimesed. Kes pakkus üht-teist huvitavat lugeda, kes fotosid, kes abistas tehnilise poole pealt, kes tegi vajalikke märkusi. Aitäh abi eest,

Elli Saar
Kadri Kriipsalu
Anu Maalust
Kristi Allikvee
Tarmo Rahuoja
Asta Ahlberg
Marika Toots
Ivi Roosma
Kristi Kirsimäe

Eriline tänu prof. JUHAN MAISTELE sisuliste paranduste ja täpsustuste eest.

Materiaalne tugi:

Tiigrihüppe Sihtasutus, Kultuurkapitali Raplamaa Ekspertgrupp, Juuru Vallavalitsus, Juuru Gümnaasium