Sidekriipsu õigekiri

Tööleht

Sidekriipsul on 3 funktsiooni:

  • ühendav - seob sõnad liitsõnaks, nt T-särk, Viljandi-suurune jt;
  • asendav - tähistab liitsõna korduvat sõna, nt teede- ja majandusminister, poolaasta- või aastatellimus jt. Täpsemalt
  • lugemist hõlbustav - pikemates liitsõnades, nt korvpalli-meistrivõistluse, jää-äärne, pool-elutu jt.

Kõige vabam on lugemist hõlbustava sidekriipsu kasutamine, kindlamalt on reeglistatud liitsõnade sidekriipsukasutus.
 

Sidekriips liitsõnades

 
Sidekriipsu kasutatakse
Näited Märkusi
  • liitnimisõnades tsitaatsõna, tähe, täheühendi või sõnaosa eraldamiseks;

nalja-show, s-häälik, C-vitamiin, nud-kesksõna, sise-MM, teksti-TV; 

 
  • liitomadussõnades pärisnime eraldamiseks;
Tallinna-suurune, Agnese-vanune; Väikese Munamäe kõrgune naabri Agnese vanune 

vt Kontekstireegel

  • täpsustava (tavaliselt omadust märkiva) täiendosaga pärisnimedes;

Vana-Vigala, Kohtla-Järve, Kaval-Ants;

Erandid Valgevene, Suurbritannia;

 

Põrgupõhja Jürka - kohta märkiv sõna on sidekriipsuta,  kohtlajärvelane - pole pärisnimi, vaid nimetus

  • samatüvelistes liitmäärsõnades, kui esimene sõna on nimetavas, teine alaltütlevas käändes
järk-järgult, aeg-ajalt; ajast aega - kui muu kääne, siis lahku.

  • kaksiknimes
Tiit-Rein, Ulla-Bella, Grünthal-Ridala, Mari Plank-Veerits; aga Anton Hansen Tammsaare - sest kirjanik soovis nii.
  • sidesõna ja asendajana;
lükata-tõmmata, edasi-tagasi, siin-seal;  
  • tähtede ja väiketähtlühendite käänamisel käändelõpu lisamiseks
a-sse ja b-sse, m korrutada K-ga, aü-le, nr-d Sidekriipsuga võib kirjutada veel
1, 2, 3, 4.