Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine

Tööleht

  • jäta meelde arvsõnade põhireegel,
  • saa aru teistest reeglitest.
  Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamise reeglid on kokkuleppelised, st arvud kirjutatakse traditsiooniprintsiibil.
Kokku kirjutatakse teist(kümned), kümned, sajad, aga lahku tuhanded, miljonid ja miljardid,

 

 

Kokku

 

Lahku

-teist(kümmend)

nt. kolmteist, seitseteistkümmend;

 

ühelised

nt.sada kaheksa, nelikümmend kolm;

-kümmend

nt. viiskümmend, kaheksakümmend;

 

tuhat

nt viis tuhat, kakssada tuhat;

-sada

nt.kakssada, üheksasada.

 

miljon, miljard

nt kuus miljonit, kümme miljardit.

.

Seega 2 837 521 492 - kaks miljardit kaheksasada kolmkümmend seitse tuhat, viissada kakskümmend üks tuhat nelisada üheksakümmend kaks.  

Samal põhimõttel kirjutatakse järgneva arvsõnaga hulgasõnad mitu, paar, mõni, pool jms.

Arvsõnade põhireegel kehtib ka järg- ja murdarvude kokku-ja lahkukirjutamisel, nt 1959. aasta - tuhande üheksasaja viiekümne üheksas aasta, 25/4738 - kakskümmend viis nelja tuhande seitsmesaja kolmekümne kaheksandikku.

Sõnad pool, veerand, kolmveerand kirjutatakse sõltuvalt tähendusest:

Kokku Lahku
  • mõistena, milles täiendsõna ei käändu

nt poolaasta, poolaastast, poolkuu, poolsaar, pooltoode.

 
  • käänduva hulgasõnana

nt  pool aastat, poole kuu pärast, poolest veebruarist saadik.

Määrsõna pool 'pooleldi' kirjutatakse järgneva sõnaga mõistereegli järgi alati kokku: nt.pooltoores, poolametlik, poolsurnud, poolnäljas, pooljoostes, poolnuttes.

Samuti kirjutatakse ka sõnad veerand ja kolmveerand (nt. veerand aastat, kolmveerand tundi, aga veerandaasta).