Kokku- ja lahkukirjutamise ülevaade

Tüüpsõna aitab reeglit meeles pidada ja krjutamisprotsessis samalaadset sõna ära tunda. Tööleht

Põhisõna liik Kokku Lahku
Nimisõna
Reegel
Tüüpsõna
Reegel
Tüüpsõna
 • kui täiendsõna on lühenenud või ainsuse nimetavas käändes

heegelnõel

laudlina

 • täiendsõna on nimisõna ainsuse omastavas ja väljendab kuuluvust
venna raamat
 • kui täiendsõna on nimisõna ainsuse omastavas ja väljendab liiki või laadi
pildiraamat
 • kui täiendsõna on nimisõna mitmuse omastavas
mägede tipud
 • kui koos käändsõnalise täiendsõnaga tekib mõiste

suurlinn, lasteaed, kolmnurk

 

 • kui täiendsõna pole numisõna, vaid omadus-, arv- või asesõna

suur linn,

kolm nurka,

kogu aeg

 • kui teo- ja tegijanime ees on abisõna
läbilugemine
 • kui täiendsõnal on täpsustab täiend, mis ei iseloomusta põhisõna
suure puu leht

Omadussõna

(tavaliselt kokku)

 • eesoleva sõnaga

linnadevaheline

 • kui täiendsõnal on täiend
nende linnade vaheline
 • numbri, nimega sidekriipsuga kokku
3-aastane
 • määrsõnadest otsatu, tohutu, määratu jt
määratu suur

Tegusõna

(tavaliselt lahku)

 • ülekantud tähendus, piltlik väljend

 

silmatorkav saavutus

 

 • iseseisvatest sõnadest, pöördelistest vormidest

 

äsja loetud raamat

oli läbi lugenud

 • mõned liittegusõnad
abielluma

Muutumatud sõnad

(tavaliselt lahku)
 • liitmäärsõnad, mõisted
aegamööda
 • määr- ja kaassõnad juurdekuuluvatest sõnadest

tohutu suur

laua all

 • sõna pool määrsõnaga
ülespoole
 • sõna pool käändsõnast
igal pool
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9