Kohanimede kokku- ja lahkukirjutamine

Tööleht

 • erista nime ja nimetust (liigisõna);
 • jälgi, kas esimene sõna käändub (võõraste nimede puhul tuleb abi otsida teatmeteostest, eelkõige Õigekeelsussõnaraamatust)
 

Tavaliselt kirjutatakse nimi nimetusest lahku. Kokku- või lahkukirjutamine sõltub nime struktuurist, nt mõnikord kuulub nime koosseisu nimetus, nimel võib olla täiend jm.

Lahku kirjutatakse

Kokku kirjutatakse

 • iseseisva kohanimena esinev esiosa, nt Peipsi järv = Peipsi, Tartu linn = Tartu, Soome laht, Jaapani meri;
 • iseseisva kohanimena mitteesinev käändumatu esisõna, nt Emajõgi, Igaküla, Munamägi;  

 • omadussõnaline käänduv esiosa, nt Vaikne ookean (Vaiksel ookeanil, Vaiksest ookeanist), Must meri (Musta merre, Mustalt merelt);

 

 • omadussõnaline mittekäänduv esiosa või omadussõnatüvi, nt Suursaar (Suursaarel), Pühajärv (Pühajärvel), Paljassaar (Paljassaarel); 
 • Erand isikunimi liigisõnast maa, nt  Adélie maa, Baffini maa
 • liigisõna maa, nt Novgorodimaa, Donimaa, Saksamaa, Madalmaad. Täpsemalt
 • traditsioonipõhimõttel liigisõnana esinev tänav, maantee, puiestee, väljak, turg vms, nt Uueturu tänav, Loode põik, Pärnu maantee.


 

 • sidekriipsuga kaksikkohanimi ja ilmakaare nimetus, nt Uus-Meremaa, Kivi-Vigala, Põhja-Eesti, Kagu-Aasia, Kohtla-Järve jt.
 • Erand Valgevene, Suurbritannia

1, 2