Liitasesõnad

Liitasesõnu kirjutatakse

Liitasesõnade käänamine

Tavaliselt käändub liitsõnal ainult viimane e põhisõna, aga mõnel asesõnal käändub ka täiendsõna, nt seesama, toosama, needsamad, noodsamad, emb-kumb.

Täiendsõna ei käändu neljas viimases käändes:


seesama

sellesama

sedasama

sellessesamasse

sellessamas

sellestsamast

sellelesamale

sellelsamal

selleltsamalt

sellekssamaks

sellesamani

sellesamana

sellesamata

sellesamaga

needsamad

nendesamade

neidsamu

nendessesamadesse

nendessamades

nendestsamadest

nendelesamadele

nendelsamadel

nendeltsamadelt

nendekssamadeks

nendesamadeni

nendesamadena

nendesamadeta

nendesamadega

 


Sõna emb-kumb käänamisel tuleb tähele panna sõna astmevahelduslikkust:
 

emb-kumb

emma-kumma

emba-kumba

emmasse-kummasse

emmas-kummas

emmast-kummast

emmale-kummale

emmal-kummal

emmalt-kummalt

emmaks-kummaks

emma-kummani

emma-kummana

emma-kummata

emma-kummaga

 

Sõna käändub ka mitmuses.