Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine

Tööleht

Määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamine sarnaneb tegusõnade õigekirjaga, st tavaliselt kirjutatakse lahku. Kui kokkukirjutatult tekib uus tähendus, nii et kumbagi sõna üksikult nende otses tähenduses ei tajuta, moodustub liitmäärsõna (vdl Käe pärast läksin arsti juurde. - Õpikut pole käepärast.)

Muutumatud sõnad kirjutatakse tavaliselt lahku.

 

Määr- ja kaassõna õigekiri

Sõnaliik Lahku Kokku

Määrsõna

  • ja muu määrsõna tähenduses olev sõna,

nt veel kord, kas või, tohutu suur, niisama hästi, hilja õhtul, selgesti kostev jt.

  • mõistena,

nt eeskätt (=esmajoones), aegapidi 'aeglaselt', käsikaudu, vastuoksa jt.

Täpsemalt

 

Kaassõna (nii ees- kui tagasõna)
  • käändsõnast,

nt mööda teed, teed mööda, ümber maja, maja ümber, vastu seina, ukse ees, jõe ääres, rehe all, pea kohal, peale selle jt

 

  • ainult siis, kui kaassõna moodustab tema juurde kuuluva käändsõnaga mõiste e liitmäärsõna

nt aegamööda, pealekauba, tagaselja, altkulmu, otsakorral, ümberringi.

Sageli eksitakse järgmiste kaassõnade õigekirjas: 

Lahku kirjutatakse seepärast, et pole mõiste, st uut, teistsugust tähendust ei teki. Osa sõnu esineb nii kaassõnaühendeis kui ka liitmäärsõna koosseisus ja vastavalt sellele kirjutatakse kord kokku, kord lahku. Täpsemalt

1, 2, 3, 4