Kokku ja lahkukirjutamise üldised põhimõtted

Tööleht

  • taju liitsõna olemust,
  • mõista sõnade kokku- ja lahkukirjutamise põhimõtteid,
  • jätta meelde 3 põhimõtet.

 

 

Normaalselt on sõnad üksteisest lahku kirjutatud, kokkukirjutamiseks peab olema mingi põhjus, olulisemad neist on

  • tähendus,
  • traditsioon,
  • grammatiline vorm

Liitsõnaga tähistatakse üht mõistet, üht sisulist tervikut.

Liitsõna osad kirjutatakse kõikides vormides alati kokku, nt igaühele.Tavaliselt muutub liitsõna käänamisel ja pööramisel vaid põhisõna: nt raudtee - raudteele, sünnipäev- sünnipäevaks, pealkirjata, umbusaldas. Erandlikult käituvad vaid mõned liitasesõnad ja -arvsõnad.

Suur osa sõnu kirjutatakse kokku vaid teatud tingimustel.

 
 

Kokku- ja lahkukirjutamise põhimõtted  

Põhjus
Tingimused
Näited
Tähendus

Kirjutamisviisi määrab tähendus.

mõiste - kokku kirjutades tekib teine tähendus (õpiku) peatükk - pea tükk(tükk pead);(muretu) lapsepõlv - lapse põlv( oli kriimustatud); väikemees (laps)- väike mees(väikest kasvu mees); ülepea (üldse) - üle pea(peast üle); kolm nurka - (täisnurkne) kolmnurk;
Piltlik väljend, st ülekantud tähendus kirjutatakse kokku, otsene lahku väljapaistev teadlane - välja paistev niidiots; silmapaistev kunstnik - silma paistev valgus; naised läksid oma meeste asju ajama -- mehed läksid oma meesteasju ajama; 

Lause sisu määrab kirjutamisviisi(nn kontekstireegel

iga erakonna liige -- iga erakonnaliige; suur puuleht - suure puu leht;
 
 
Traditsioon

Kirjutamisviisi määrab väljakujunenud traditsioon.

Teatud arvsõnad kirjutatakse kokku. Reeglid viiskümmend, viissada - viis tuhat, viis miljonit;

 

Teatud kohanimedes kirjutatakse nimetused lahku (tänav, plats jm) Lossi plats 7 - lossiplatsi ümbrus 
Raadi park - Hirvepark

Vorm

   Kirjutamisviisi määrab grammatiline vorm.

Kokku kirjutatakse alati

  • ainsuse nimetavas olev täiendsõna

kuldkett, laudlina, mispuhul, lumivalge, raudkapp, raudbetoondetail, põldmari;

 

  • lühenenud täiendsõna
heegeldamine -> heegel -> heegelnõel; majapidamine -> majapidamis ->majapidamisseep; võõras ->võõr ->võõrkeel; inimestest (tühi) -> inimtühi;
  • ne-ja line-liiteline omadussõna eelneva täiendsõnaga
möödunudsügisene, omavalitsustevaheline, kaheksateistkümneaastane.


Kokku- ja lahkukirjutamisel on palju nüansse, täpsem reeglistik põhineb sõnaliikidel.

1, 2, 3, 4