Tegusõnade kokku ja lahkukirjutamine

Tööleht

Tegusõnaühendid on ühend- ja väljendtegusõnad, kus tegusõna esineb koos määr- või käändsõnaga, nt maha hüppama, pealt võtma, seal viibima; jalga laskma, jalule seadma, joonde ajama. Niisugustes ühendites saab sõnu ümber paigutada ja muude sõnade vaheleasetamise teel lahutada. Ühendtegusõnade tähendus jääb sõnade järjekorra muutmisel samaks, nt. üles kirjutama = kirjutan üles.

Liittegusõnades ei saa sõnade järjekorda muuta, nt abielluma : ellun abi?

Tegusõnaühendid kirjutatakse üldiselt lahku ja liittegusõnad kokku.

 

Lahku

 

Erandlikult kokku

  • käänd-, määr- ja tegusõnast (st iseseisvatest sõnadest),

nt on vette kukkunud, selgesti loetav käekiri, õppimata jäetud tükk jt;

 
  • mõistereegli järgi kujundlikud ühendid täiendina (st vastavad küsimusele missugune?),
nt kodukootud teooria, põhjapanev uuendus, ennastsalgav töö jt;
  • põõrdelistes vormides (küsimused - mida teeb?, mida oli teinud?, mida teha?, mida tehes?, mida tehtud? jne),

nt. loeb ette, oli ette lugenud; ( laul võib) südant liigutada, pealt kuulates, (töö on) lõpule viidud jt.

 
  • liittegusõnade osad kõigis vormides,

nt alahindama, alahinnata, alahinnates, alahindav, alahinnatav, alahinnanud, alahinnatud, alahindan, alahindas, alahindaksime, alahinnaku, alahindavat, on alahinnanud, alahinnatakse, oli alahinnatud jt. 

 

1, 2, 3