Pealkirjade õigekiri

Pealkiri on mingi teose tähistamiseks kasutatav sõna ("Piiririik"), fraas ("Seitsmesed uudised") või lause ( "Mind armastab jaapanlanna"). Pealkirjas võib esineda ka pärisnimi ("Põrgupõhja uus Vanapagan", "Õhtud Moskva lähistel").

Pealkirjad kirjutatakse jutumärkides ja esisuurtähega.

Pealkirjastatakse:

luulekogu "Sonetid", luuletus "Ma lillesideme võtaks", näidend "Tagasitulek isa juurde", "Polkovniku lesk ehk Arstid ei tea midagi","Tõe ja õiguse" V osa, Veljesto VII koguteos "Vanad ja noored", "Eesti entsüklopeedia", "Inglise-eesti majandusterminite seletussõnastik", "Kalastaja käsiraamat", artikkel "Eesti raamatuajaloo probleeme";

"Haldusõiguserikkumiste seadustik", "Autoriõiguse seadus", Eesti Vabariigi Valitsuse 5. augusti 1992. a määrus nr 225 "Eluruumide erastamise korraldamise kohta", "Liikluseeskiri";

"Viimne reliikvia", "Suurlinna tuled", "Linnutee tuuled".

Beethoveni "Heroiline sümfoonia", Liszti "Obermanni org" tsüklist "Rännuaastad", rahvatants "Targa rehealune";

skulptuur "Äreval ootel", vaip "Valged lilled", seinaplaat "Ülased õitsevad", külalisraamat "Tüdruk lilledega";

"Ohutusse kohta", "Vanad külad", "Sügisel pargis II";

"Seitsmesed uudised", Ita Everi show "Igihaljas vaatemäng";

fotosari "Eesti tüübid", kontserdisari "XIX sajandi heliloojad", raamatusarjad "Väike luuleraamat", "Elav teadus", saatesarjad "Entel-tentel", rubriigid "Maailm täna";

"Pall püüdjale", "Jänes põõsas", "Reis ümber maailma".

Pealkirjalaadselt

Puhtakujulisi nimetusi ei tarvitse jutumärkidesse panna ega suurtähega alustada: 1994. aasta teatmikkalender, autoriõiguse seadus, keeleseadus, kaitseministeeriumi põhimäärus, liikluseeskiri (vt ka teised õigusaktide pealkirjade näited eespool), Schuberti duett viiulile ja klaverile A-duur, Debussy sonaat, Brahmsi viiulikontsert, Nikolai Triigi tehtud Juhan Liivi portree, Salome Trei natüürmort, A. H. Tammsaare monument, Linda kuju, 1991. aasta augustisündmuste mälestuskivi, Eduard Vilde kogutud teosed, Mats Traadi valitud teosed.