Nimi ja nimetus

Nimi on mingi asja, olendi või nähtuse tähistamiseks kasutatav nimisõna või nimisõnafraas.

Nimede tähistamiseks on kolm võimalust:

Algustähe valik sõltub tähistatavast ning sellest, kas tegemist on nime või nimetusega.

Nimetusena, st väikese tähega, kirjutatakse
 
Nimena, st suure tähega, kirjutatakse
  • tähtpäevad (nt. kadripäev, naistepäev);

  • pühad (nt.jõulud, emadepäev);

  • nädalapäevad, kuud (nt.esmaspäev, veebruar);

  • üritused (nt.olümpiamängud, üldlaulupidu);

  • au- ja ametinimed (nt.professor, direktor)

 
Nimekasutuse eksimusi
  1, 2
   

1, 2, 3, 4