Kaashäälikuühendi õigekiri

Tööleht

Mitu erinevat kõrvuti asuvat kaashäälikut moodustavad kaashäälikuühendi. Häälikuühendite õigekiri ei lähtu hääldusest, vaid peab järgima reegleid.

Kaashäälikuühendis kirjutatakse iga häälik ühe tähega (nt kuplid, aktus, purke, rske, mõtlik, monarh jt)

Erandid Ükski täht ei lange sõnast välja, st kaashäälikuühendis võib kõrvuti olla kaks (mõnikord kolm) samasugust tähte

  1. s on ülipikk ( siin tuleb hääldada) - marss, pulss, simss, nüanss;

  2. s-le ei järgne kaashäälikut - marssida, aga marslane (põhireegi järgi).
Kui need tingimused pole täidetud, ei loe hääldus ja tuleb kirjutada põhireegli järgi, st iga täht ühekordselt.
1, 2, 3, 4, 5, 6