Hääliku pikkuse õigekiri

Hääliku pikkuse põhireegel lähtub hääldusest.

Lühike häälik kirjutatakse ühe ( nt ehe, asi), pikk ja ülipikk kahe tähega (nt tsehhid - tsehhe, kassid - kasse).

Sageli tekib õigekirjaviga valest hääldusest. Häälda õigesti (st jälgi hoolega, et hääldaksid ühe tähega kirjutatut lühidalt ja kahetähelist pikalt), jäta meelde kriitiliste sõnade õigekeelsus.

samet, amet, komisjon, talitama, kuni, karikatuur;

varrukas, kummardama, intelligentne, kolleeg, grammofon, barrikaad, paralleelne, annulleerima, terrass;

ümarik - ümmargune, samuti - sammuti (aeglaselt), ballett - baleriin.

Erand Viimane häälik mõnes ühesilbilises sõnas kirjutatakse hääldust arvestamata ühe tähega, nt

Sulghäälikutel ja f ning š-l on iga pikkuse jaoks oma märkimisviis, vt Sulghäälikute pikkuse õigekiri.

1, 2