i ja j õigekiri

Tööleht

Üldiselt i ja j õigekiri häälduses ei kajastu.
Silbi algul kirjutatakse j ja silbi lõpus i, nt va-ja - vai-a; sa-jad - sai-ad. Reegel kehtib ka võõrsõnades, nt ro-jalist, ra-joon; aga ratsi-onaalne, konfidentsi-aalne. Kõige enam erineb hääldusest i ja j kirjutamine ü järel


Põhireeglid

 
Erandid
  • ü järel ei kirjutata i, j, kuigi hääldatakse:

süüa, süüakse, müüa, müüakse, lüüa, lüüakse, hüüa, püüa, hüüe, püüe, hüüu, püüu

 

 
  • i erandid on laensõnad rüiu (vaibakudumise tehnika) ja süit (heliteos)
  • i järel ei kirjutata üldiselt j-i, kuigi hääldatakse:
siia, laiad, riiul, minia, preemia, keemia, ioon (mõiste füüsikast).
 
  • tegijanime liide -ja:üja, käija, viija, ronija, tulija, organiseerija.
  • lühike sisseütlev: majja, ojja, tujju, ajju 
1, 2, 3, 4