Täheortograafia põhimõtted

Tööleht

Õigekirjareeglid on enamasti kokkuleppelised. Kuigi eesti  keeles kirjutatakse suhteliselt häälduspäraselt, rakendatakse häälduspärase põhiprintsiibi kõrval traditsiooni- ja vormiprintsiipi.

Hääldusest erinevat kirjutatakse  nii üksikhäälikuid kui ka häälikuühendeid.

Häälduse järgi kirjutatakse

 

 

Hääldust ei arvestata

 

  • hääliku pikkus - lühike häälik ühe tähega, pikk ja ülipikk kahega, nt kala, kalla(õis), kalla (vett)..

Täpsemalt

 
  • häälikuühendis - sõltumata pikkusest kirjutatakse iga täht ühekordselt, nt oota homset päeva.

Täpsemalt

  • helitu hääliku kõrvale k, p, t (nt aktus, täpselt, lootsik) ja helilise kõrvale g, b, d, nt (klammerduma)

Täpsemalt

 
  • sõna algvormi või -tüve säilitamisel, nt kärbes - kärbsed; jalg - jalgsi.

Täpsemalt

  • vormi eristamisel, nt teekäija - (vaja) käia.

Täpsemalt

   
  • traditsioonist lähtuval tähevalikul

- h sõna algul

- g, b, d sõna algul

- f, hv, v võõrsõnades