Klusiil tähenduse eristajana
 

Omasõnad
Võõrsõnad
     
pall
ball (tantsupidu)
(dokument) pass
bass (madal meeshääl)
pool
  bool (külm jook lahjendatud veinist ja marjadest)
puur
  buur (Lõuna-aafrika rahvuse esindaja)
(naha)poor
  boor (keemiline aine)
(kahehobuveoki osa) tiisel
  diisel (mootorikütus)
(lõngaviht, kepp) tokk
  dokk (laevaremontimise koht sadamas)
(suhkru)toos
  doos (annus, kogus))
(ilupael) tress
  dress (spordiriietus)
(kalaliik) tuur
  duur (mõiste muusikast)
keiser
  geiser (kuumaveeallikas)
kild
  gild (kaupmeeste või käsitööliste koondis keskajal)
(kitsas ruum) kong
  gong (löökpill, löögi heli)
(kriimustus) kramm
  gramm (kaaluühik)
(jonnima) krillima
  grillima (küpsetama)
(kohanimi) Krimm
  grimm (jumestusvahend)
Tagasi