Tsitaatsõnade õigekiri

Tööleht

Tsitaatsõnad ja -väljendid on puhtvõõrkeelsed ning neid kirjutatakse ja hääldatakse nagu võõrkeeles, kust nad on võetud. Valik üldtuntud tsitaatkeelendeid:

 

exclusive (ld) -(viimane) välja arvatud
inclusive (ld) - (viimane) kaasa arvatud
in corpore (ld) - terves koosseisus
de iure (ld) - õiguslikult
deus ex machina (ld) - jumal masinast (olukorra lahendamine kunstliku abimehe toel)
all right (ingl) [ool rait] - hüva, hea küll
self-made man (ingl) [self-meid män] - omal jõul edu saavutanu
tax-free (ingl) [täks-frii] - käibemaksuvaba
yuppie (ingl <young urban professional) [jupi] - noor edukas mees, pintsaklipslane
à propos (pr) [apropoo] - muuseas
comme il faut (pr) [kom il fo] - eeskujulik, korralik, korrektne
par excellence (pr) [par eksela·ns] - eriti, iseäranis, sõna tõsises mõttes 

 

Muust tekstist eristamiseks tuleb tsitaatsõnad kirjutada teises, nt kursiivkirjas, käsikirjas kasutatakse jutumärke või lainelist joont.

Tsitaatsõnade käänamisel lisatakse käändelõpp ülakoma abil (mängib petanque'i, maitsestab curry'ga, Eesti yuppie'd).

Keeles kodunenud sõna muutub võõrsõnaks ja siis kirjutatakse häälduspäraselt ega eristata enam muust tekstist.

 

Tsitaatsõnad
 
Võõrsõnad
beatles
  biitlid
businessman
  bisnismen
coca-cola
  kokakoola
curry
  karri
fan-club
  fänniklubi
graffiti
  grafiti, grafiitod
hacker
  häkker
petanque
  petank
pizza
  pitsa
pub
  pubi
rap
  räpp
rock
  rokk

Tsitaatsõnu on sobiv kasutada siis, kui emakeeles vastav sõna/väljend puudub või stiilivõttena.
1, 2