f ja š õigekiri

f ja š kirjutatakse samade reeglite järgi nagu k, p, t, st häälduse järgi.
Tööleht
Teadmiseks

 

Pikk f , š kirjutatakse ühe, aga ülipikk kahe tähega, vrdl mafiooso - maffia (lühikest f-i š-d ei esine).

Erandid tulenevad naaberhäälikutest (vt tabel).  
 

f , š
ff , š š

 

  • kui hääldatakse pikalt, mitte ülipikalt: 

afekt, professor, rafineeritud, duširuum, nišid;

  • kahe täishääliku järel:
biograafia, graafika, graafiline.

Märkus. Üks f on ka siis, kui hääldatakse ülipikalt: seifi, katastroofe;

  • kaashäälikuühendis:
mängis golfi, harfi, (sõi) borši.

 

  • lühikeste täishäälikute vahel, kui hääldatakse ülipikalt

bluffima, proffidel, maffia, pilaffe, tuffe (kivim);

nišše, (mängiti) tušši, afiššidel.


 Häälik hääldub ülipikalt siis, kui talle langeb rõhk. Vrd pr`ofid: pro`ffidel ( esimeses sõnas ei ole rõhk f-l, vaid o-l, teises aga langeb f-le.) Sageli sõltub f ja š õigekiri õigest hääldusest.

Keeles kodunenud vanades laenudes on f-i asemel hv: ahv, kahvel, kohv, kohver, krahv, paragrahv, tuhv (trepiaste).

1, 2 , 3