h võõrsõnades

Tööleht

Sõna sees oleva h õigekiri lähtub hääldusest ja hääliku pikkuse põhireeglist: lühike häälik kirjutatakse ühe ja pikk ning ülipikk kahe tähega.

Pika täishääliku järel kirjutatakse rõhutu h enamasti ühe ja sõna lõpus kahe tähega, sest võõrsõnadel on rõhk sageli lõpus.

 

Lühikese täishääliku järel võib esineda nii lühike kui ka pikk h, neid sõnu peab korrektselt hääldama (vt tabel). Kui rõhk langeb h-le, kirjutatakse kahe tähega, kui mõnele teisele häälikule, on üks täht.

Pika täishääliku järel
Sõna lõpus
Lühikese täishääliku järel häälduse järgi
  • h
psüühika, psüühiline, stiihia, stiihiline, papaaha;
  • hh
almanahh, epohh, krahh
h
hh
boheemlane, mahorka, sahariin; Sahara (häälda nagu kahara), Praha (nagu raha).mehaanika. epohhil, , mahhinatsioon, psühholoogia, psühhoos, rahhiit.
1, 2