Kasutatud kirjandus

 

Hint,M.,1987. Eesti keele õpik Valgus. Tallinn.

Ehala,M.,1997. Eesti keele struktuur. Künnimees.

Ehala,M.,1998. Eesti kirjakeel. Künnimees.

Erelt,M.,Erelt,T., Raadik,M.,Leemets,T.,Mäearu,S.,2000. Keelenõuanne soovitab. Eesti Keele Sihtasutus.

Erelt,M.,Erelt,T., Ross,K.,1997. Eesti keele käsiraamat. Tallinn.

Erelt,T.,1999. Eesti ortograafia. Tallinn.

Kraut,E.,Liivaste,E.,Tarvo,A.,1998. Eesti õigekeel. Koolibri. Tallinn.

Valmis,A.Valmis,L.,1999. Eesti õigekeelsusgrammatika keskkoolile. Virgela, Tallinn.

Valgma,J.,1974. Kirjuta õigesti. Valgus.Tallinn.