Eesti õigekiri

Koostanud Erika Rummel, erika@crjg.vil.ee

Maailma 4000-5000 keelest on arenenud kirjakeeli vaid paarsada. Eesti keel on nende hulka kuulunud juba üle sajandi ning toimib igas eluvaldkonnas. Kõnekeele saab igaüks kaasa oma kodust, avalikus elus vajalikku kirjakeeleoskust lihvitakse kogu elu. Õigekiri on kirjakeele olulisim osa ja harituse mõõdupuu.

MIDA ÕPPEMATERJAL SISALDAB?
Õigekirja põhimõtteid, reegleid ja näiteid, harjutusi, töölehti.

MILLEKS?
Riikliku õppekava õigekirjakursuse abimaterjaliks, gümnaasiumi eesti keele struktuurikursuse sõnaliikide teema omandamiseks, igale keelehuvilisele õigekirjaoskuse testimiseks ja parandamiseks.

KUIDAS?
- Teema ja alateema valida vasakmenüüst;
- põhimõtete alusel luua endale üldine ettekujutus;
- trükkida töölehed, täita need õppimise käigus ning köita õpimappi;
- omandatut kontrollida harjutustega (koostatud programmiga Hot Potatoes).


Õppematerjali valmimist toetas Tiigrihüppe Sihtasutus