Abimäärsõnad


 Abimäärsõnad on muutumatud sõnad, mis kuuluvad lauses tegusõna juurde, andes sellele mingi uue tähendusvarjundi või konkretiseerides tegusõna tähendust,

nt läbi (elama), vastu (võtma), kallale (kippuma), tagasi (tõmbuma), ära (sõitma), ümber (aelema), valmis (saama), laiali (valguma), läbi (paistma), sisse (elama);

kokku (saama, langema) : koos (eksisteerima) : koost (lagunema); kõrvale (jääma) : kõrval (seisma) : kõrvalt (vaatama);

ära minema/kaebama/saatma jne, läbi lugema/elama/vaatama jne, valmis saama/tegema/olema jne, ilma jääma/jätma/olema jne, kallale kippuma/tungima jne, jälile jõudma/saama jne, kaasa võtma/tulema/mängima jne.

Olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et paljud kõnealused sõnad võivad esineda ka määrsõnana või kaassõnana, st kuuluda hoopis nimisõna juurde. Vrd

Ta on kusagil seal taga (määrsõna).

Ta ajab meid taga (abimäärsõna).

Ta on meie taga (kaassõna).

Tagasi