Kaassõnad

 

  • süvene näidetesse
  • püüa mõista kaassõna olemust
  • oska leida lausest kaassõnu
  Kaassõnad ei käändu ega pöördu, nad kuuluvad lauses käändsõna juurde ja täpsustavad, konkretiseerivad tähendust, nt (maja) taga, (linna) kohal, (laua) ümber, (saali) keskel, mööda (teed), pärast (sööki), enne (vihma).

Nagu määrsõnad ja abimäärsõnad, võivad ka kaassõnad muutuda üksikutes käänetes, nt (maja) sisse : (maja) sees : (maja) seest; (laua) alla : (laua) all : (laua) alt; (ukse) ette : (ukse) ees : (ukse) eest; allapoole (pilvi) : allpool (pilvi) : altpoolt (pilvi).

Kaassõnad võivad asetseda käändsõna järel või ees. Vastavalt sellele nimetatakse neid tagasõnadeks ja eessõnadeks. Valdav osa eesti kaassõnadest on tagasõnad, nt (laua) all, (laua) alt, (minu) meelest, (liiva) sisse, (supi) sees, (maja) seest, (kümnete) viisi, (tosinate) kaupa, (üksteise) võidu.

Eessõnu on vähe, nt enne (õhtut), keset (teed), piki (randa), ilma (emata), kuni (metsani).
 

Kaassõna liigid  

Liik Näiteid
Kohakaassõnad

 

Kass ronis posti otsa. Katuse peale pandi tõrvapapp. Tule meie seltsi. Poiss jäi aia äärde seisma. Täpsemalt

 

Ajakaassõnad

 

Ta pole kolme aasta kestel kordagi siin käinud. Istusime ööd läbi üleval. Seminar algab kolme tunni pärast. Tule enne lõunat instituudist läbi

 

Põhjuskaassõnad

 

Halva ilma tõttu jääb sõit ära. Tänu osavõtjate heatahtlikkusele üritus siiski õnnestus. Rõõmustasime tema saabumise üle.

 

Viisi- ja seisundikaassõnad

 

See asi polnud neile meelt mööda. Koerad haukusid üksteise võidu. Poiss jooksis särgi ja sokkide väel õue. Kannatasin hirmsa peavalu käes ~ küüsis.

 

Vahendi- või abinõukaassõnad

Kaaslaste jõu ja nõu najal tuli ta omadega siiski toime. Salakaebuste teel õnnestus tal rivaal eemaldada. Jüri on omaenese tarkuse varal nii kaugele jõudnud.  

 

Suhtumis- või suhtekaassõnad.

 

Ta on oma ea kohta üsna arukas. Minu meelest on Jüri kõiges süüdi. Tarkuse poolest on ta teistest üle. Mari ilmutas nende ideede suhtes teatud umbusku. Palk käivat töö järgi.

 

Hulga-, mõõdu- ja määrakaassõnad

 

See teeb viis kopikat kasumit iga kilogrammi kohta. Ta on endale virnade viisi raamatuid kokku tassinud. Jüri on Marist arvestuses viie punkti võrra ees. Seal oli üle viieteistkümne inimese. Ta on meil veidi alla aasta töötanud.

 

1, 2

 

Tagasi