Hüüdsõnad

 Hüüdsõnad on iseseisva ltähenduseta muutumatud sõnad, mis

Päritolult on osa hüüdsõnu algupärased, nt ahaa, ehee, oi, oo, aih, uih, noh, uu, teised aga tekkinud täistähenduslike sõnade ja sõnaühendite vormi ning sisu muutumise teel, nt ennäh, ena, etskae, aitäh, aitüma ~ aituma (< aita jumal), ennäe (< et sa kae) jt .

Tagasi