Sidesõnad

  • mõista ühendsidesõnade olemust,
  • erista rinnastavaid ja alistavaid sidesõnu.
  Sidesõnad ei käändu ega pöördu, nad seovad lauseosi. Sidesõnu on kõikides keeltes vähe. Eesti keeles on neid paarkümmend

Sidesõnad võivad olla

Tavaliselt on koma ühendsidesõna ees.

Ta istus uuesti laua taha, samal ajal kui külalised alles esikus kobistasid.

Õhk oli lämbe, sellest hoolimata et päev läbi oli vihma sadanud.

See küsimus jääbki lahendamata, niikaua kui kumbki pool järeleandmisi ei tee.
 

Lauseehituse seisukohalt on oluline eristada rinnastavaid ja alistavaid sidesõnu.

Rinnastavad sidesõnad

(vastandavad, ühendavad eraldavad)

Alistavad sidesõnad

(alustavad kõrvallauset)

ja, ning, või, ega,

aga, kuid, ent, vaid;

et, kuna, sest, kuigi, ehkki,

olgugi, nagu, otsekui, justkui;

Sidesõnad kui, kuni, ehk võivad esineda nii rinnastavas kui alistavas seoses:

Tagasi