Abisõnad

Abisõnad üksinda selget ühest tähendust ei väljenda (nt peale). Konkreetne tähendus tekib koos teise sõnaga ( nt laua peale, pealekauba, maksis peale). Sõltuvalt täpsustatava sõna liigist võib sama sõna esineda nii määr- kui ka kaassõnana .

Abisõnad ei käändu (v.a. mõned sõnad sise- või väliskohakäändes, nt sisse, sees, seest) ega pöördu.
 

Liik
Funktsioon
Näited
Selgitusi
Abimäärsõna

 

Täpsustab tegusõnaga väljendatut.

(jooksis) ette, (vaatas) üle
Esineb koos tegusõnaga, nt jooksis ette, vaatas üle.
Kaassõna
Täpsustab käändsõnaga väljendatut.

 

(maja) ette,

üle ( aia)

 

Esineb koos käändsõnaga, nt maja ette, üle aia.

 

Sidesõna
Seob lausemoodustajaid.
ja, ning, ega, et jt

 

 

Hüüdsõna
Väljendab tundeid, hüüatusi.
ohoh, ah, ahaa, päh jt
vt. õigekirja - lõpus üks h

Tagasi