Sõnaliigid

Võrdle


Määra sõnaliigid ja sõna või sõnaühend, mis sõnaliigiliselt teiste hulka ei sobi, kirjuta lünka.
Kontrolli lõpus.

1. homme, täna, eile, ammune, kaua, kauaks, varsti, sageli -
2. niisugune, samasugune, selline, seesugune, punane, säärane -
3. lõbusalt, kurvalt, rõõmsale, kössis, paljapäi, selili, naljatamisi -
4. laua alla, maja ette, rahva sekka, teiste juurde, astus ette, auto juurde -
5. üksindus, hulgakesi, kahekesi, üksinda, natukene, palju, väga -
6. kõrvale jääma, kõrval seisma, puu kõrval, vaatas kõrvalt -

Eksimuste korral süvene veel kord vastava sõnaliigi näidetesse.Vead kirjuta töölehele.