Kaassõna


Leia lausest kaassõna ja kirjuta lünka. Kontrolli lõpus.

1.Tõnu lubas kella kolme paiku tulla. 2. Maitse üle ei vaielda. 3. Peeter on vist juba kolmekümne ligi.
4. Õunu oli viiekümne kilo ümber. 5. See arbuus kaalus kolme kilo ringis 6. Ekskursandid saabusid giidi saatel hotelli.
7. On sul meie seltsis igav? 8. Kas sa vennaga koos nõustuksid tulema? 9. Jüri läks teistega koos.
10. Ilma tööta läheb ta kohe närviliseks. 11. Sa pead kellegi enda asemel saatma. 12. Jüri on juba täie mehe eest väljas.
13. Maali lehm olla põdra pähe maha lastud; 14. Läksime kuni suure teeni koos. 15. Rohi oli rinnust saadik.
16. Peale Jüri ei tea sellest otsusest veel keegi. 17. Töö jäi üliõpilase kätte. 18. Tulevik on noorte päralt.
19. Mees lõi kirvega jala pihta. 20. Mis sa norid nende väikeste vigade kallal!

Eksimused kirjuta õigesti töölehele kaassõna osasse näitesõnadeks (kindlasti kaassõna koos käändsõnaga).