animagic

ELEKTROONILISED TÖÖLEHED
II KLASSILE
INTEGEREERITUD ARVUTITUNDIDE LÄBIVIIMISEKS


sSissejuhatuseks õpetajale
tTöölehed (MS Office inglise keeles)
nTöölehed (MS Office eesti keeles)

Töölehed koostas:
Ruth Kampmann, MA
 

Veebilehe koostas:
Varje Tipp, MA


2005