MÜRKAINEOHUD
<- tagasiMürkained ja nende toime organismile
Mürkainete kasutamine
Levinumad mürkained
Õnnetused ja nende ennetamine
  < eelmine lõikjärgmine lõik >

  Mürkainete kasutamine

  Oma igapäevaelus kasutavad inimesed kogu aeg mitmesuguseid kemikaale, mis valel otstarbel või valedes kogustes võivad mõjuda mürkidena. Suur osa erinevatest kemikaalidest, mis on inimesele tänapäeval väga vajalikud, on oma olemuselt mürgised - kütused, ravimid, puhastusvahendid, majapidamisgaas jne. Samas ei ole võimalik hoida mürgitusi ära neist ainetest loobumisega. Õnnetuste ärahoidmiseks on tarvis osata neid õigesti kasutada.

  Kõigile kodudes kasutatavatele keemiatoodetele on ette nähtud ranged ohutusnõuded. Tootmisel kontrollitakse spetsiaalsetes laborites nende mürgisust, tuleohtlikkust ja muid kahjulikke omadusi. Sellest tulenevalt töötatakse iga kemikaali jaoks välja juhis, mille järgimine tagab toote kasutusohutuse. Kõigil kodustel keemiatoodetel on selline juhend kaasas. Kui seda kasutamisel järgida, siis ei tohiks kemikaal olla inimesele kuidagi ohtlik. Alati tuleb veel jälgida, et kodus ei kasutataks neid keemilisi aineid, mis on ette nähtud kasutamiseks tööstuses, põllumajanduses või mujal, sest sageli on siis ohutusnõuded ebapiisavad ja need võivad kujutada inimesele suurt mürgitusohtu.

  Kodudes kasutatavad kemikaalide kogused ja mürgisus on tunduvalt väiksemad, kui seda on tööstuses. Mitmesugustes tootmisettevõtetes kasutatavad kogused on aga sageli sellised, et kui keegi rikub ohutusnõudeid ja midagi peaks juhtuma, siis ei ole ohustatud ainult vahetus läheduses olevad töötajad, vaid ohtu võivad sattuda ka ümberkaudses piirkonnas asuvad inimesed. Selleks, et võiks töötada sellistes tingimustes, peavad need inimesed vastama rangetele tervislikele nõuetele ja olema saanud väga põhjaliku ettevalmistuse kemikaalidega töötamiseks.

  Nende objektide hulka, mis kasutavad, toodavad või säilitavad tugevatoimelisi mürkaineid kuuluvad nafta- ja keemiatööstused; mitmesugused toiduainetetööstused ja külmhooned, kus kasutatakse ammoniaaki; veepuhastusrajatised, kus kasutatakse kloori; mürkkemikaalide ning muude putuka- ja närilistetõrjevahendite laod. Väga ohtlik on ka nende ainete transport. Maanteed mööda on õnnetuse toimumise tõenäosus on suurem, kuid raudteel liiguvad suuremad kogused ja õnnetuse korral võivad seal tagajärjed olla mitmeid kordi raskemad.


metsast leitud mürkainete tünnid