RADIATSIOONIOHT
<- tagasiRadioaktiivne kiirgus
Radioaktiivse ohu allikad
Ohuolukorraks valmisolek
Kaitse radioaktiivse kiirguse eest
Toime inimorganismile
  < eelmine lõikjärgmine lõik >

  Ohuolukorraks valmisolek

  Kui peaks juhtuma mingi õnnetus, millega võib kaasneda keskkonna saastumine radioaktiivsete ainetega, siis selleks puhuks on eri ametkondadel koostatud tegevuskavad. Samuti hakkab koheselt tööle elanikkonna teavitamise süsteem. Kahjuks ei ole võimalik tagada 100% kõigi elanike teavitamist, sest selleks saab kasutada peamiselt ainult meediakanalaid, nagu raadio, teler jne. Loomulikult ei kuula kõik inimesed järjepidevalt raadiot ega vaata telerit, aga sellistel juhtudel teavitatakse ruuporite ja valjuhääldite abil võimalikult suurele hulgale elanikkonnast, et nad asuksid raadiote juurde. Meediakanalitest edastatava teate sisu valmistavad ette spetsialistidest koosnev juhtimisgrupp, kusjuures teadaandes antakse ka juhtnöörid ja soovitused, kuidas käituda ja mida teha, et tekkinud olukorras oleks kahjustused minimaalsed.

  Kuidas radioaktiivne kiirgus avastatakse? Erinevates Eesti punktides on üles seatud spetsiaalsed mõõteseadmed. Need on ilmajaamades asuvatel automaatjaamadel. Antud automaatjaamad kontrollivad pidevalt kiirguse taset erinevates Eesti kohtades (peamiselt piiri aladel). Kõik jaamad on ühendatud ühisesse võrku, mille keskarvuti asub Eesti Kiirguskeskuses. Kiirguskeskus on selline asutus, kus töötavad Eesti juhtivad kiirgusspetsialistid ja seal kontrollitakse pidevalt mõõtmiste tulemusi. Igasuguste normaalsest kõrgemate kiirgustasemete korral hakkab tööle eelnevalt väljatöötatud skeem, kus selgitatakse koheselt välja olukorra põhjus ja seejärel rakendatakse vajalikke meetmeid. Kiirguskeskus teeb tihedat koostööd ka teiste riikidega ning seetõttu saab kiiresti infot ka siis, kui Eestis ei ole kiirgustase veel tõusnud, aga mõne teise riigi seiresüsteem (kontrollimissüsteem) on kõrvalekalde juba avastanud. Selleks ajaks, kui antud kõrvalekalde põhjustanud kiiritus (radioaktiivse tolmu pilv jne) Eestisse jõuab, on juba alustatud vajalikku tegevust.

  Eestis piisab mõne naabruses paikneva tuumaelektrijaama tõsise avarii korral tõenäoliselt ka paaripäevasest varjumisest elupaikades. Mõnes piirkonnas võib osutuda vajalikuks elanikele jooditablettide väljajagamine. Samuti tuleb hoolitseda selle eest, et kari- ja koduloomad oleksid kinnistes ulualustes. Võimaluse piires tuleb kaitsta saastumise eest toiduaineid, joogivett ja loomasööta. Ventilatsiooniavad tuleb sulgeda. Ohu suurus sõltub suuresti ilmastikutingimustest. Seetõttu tuleb elanikkonnal täpselt jälgida meediakanalite kaudu antavaid juhtnööre, mis võivad paikkonniti suuresti erineda. Oluline on ka käitumine pärast häire lõppu. Ka selle kohta antakse vajalikke juhtnööre. Üsna tõenäolised on mõningad liikumispiirangud, mis sõltuvad eri piirkondade erinevast saastumisest, saasteainete ohutuks muutumise kiirusest, ohutuks tegemise võimalustest jne.

  < eelmine lõikjärgmine lõik >