TULEOHT
<- tagasiPõlemine ja tulekahju
Tulekahjude tekkepõhjused
Tuleohutusnõuded
Tulekahju areng
Tegutsemine tulekahju korral
Tulekahju kustutamine ja esmased vahendid
  < eelmine peatükkjärgmine lõik >

  Põlemine ja tulekahju

  Lahtise tule praktiline tähtsus inimese jaoks järjest väheneb ja tule funktsioone hakkab täitma mugavam ja mõneti ohutum elekter. Sellest tulenevalt peaks tuleõnnetuste arv samuti vähenema, kuid kahjuks see nii ei ole. Igal aastal hukkub tules palju inimesi ja hävib palju vara. Kuigi tehakse palju tööd ja valmistutakse põhjalikult ette tule laastava toime eest, ei suudeta iial tuld absoluutselt valitseda.

  Põlemiseks nimetatakse põlevaine ja hapniku ühinemise keemilist reaktsiooni, mille tulemusel eraldub soojus ja valgus. Põlemiseks vajalik hapnik saadakse harilikult õhust. Õhk koosneb mitmest gaasist: lämmastikku on 78%, hapnikku 21% ja muid gaase 1%. Kuna põlemiseks tarvitatakse hapnikku, siis hakkab kinnises ruumis põlemise korral hapniku hulk vähenema. Enamike ainete põlemine lakkab, kui hapniku hulk õhus langeb alla 14%. See tähendab, et kui ruumi ei tule lahtise akna või ukse kaudu õhku juurde, siis mingil ajal lõppeb toa õhus põlemist võimaldav hapnik otsa ning tuli hakkab vaikselt kustuma. Hapnik ise kuskile ära ei kao, vaid põlemise käigus muundub erinevateks põlemisgaasideks.

  Põlemine saab toimuda vaid kindlatel tingimustel. Selleks peavad olema põlev materjal (näiteks puit, paber, bensiin jne), hapnik (see on õhus olemas) ja süüteallikas (tikk, säde jne).

  Kõigi nende kolme piisav segu annab tulemuseks põlemise. Kui aga kasvõi üks nendest kuidagi kõrvaldada, siis põlemine katkeb.

 • küünla puhumisel me jahutame leeki ning puhume selle küünla tahi küljest eemale, küünal kustub, sest me võtsime ära süüteallika;
 • kui sulgeda kõik avad, siis lõppeb mingil ajal otsa põlemiseks vajalik hapnik ja tuli kustub; VIDEO ->
Kui video ei käivitu lingil klikkides automaatselt, leiate selle manuaalseks käivitamiseks 112 plaadilt kataloogist:
[CD lugeja kettatähis]:/112/videod/hapnik_7.mpeg
näiteks:
D:/112/videod/hapnik_7.mpeg

Soovitame kasutada Microsoft Windowsiga tasuta kaasas olevat tarkvara Microsoft Mediaplayer
 • kui põlev materjal otsa saab, siis samuti põlemine katkeb.

tiku lõpuni põlemisel lõpeb otsa põlev materjal ning põlemine lakkab

  Tulekahju on väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemine, mille käigus eraldub kuumus ja suits ning millega kaasneb varaline või muu kahju. Spetsiaalseteks kolleteks on ahi, kamin, grillimise alus, lõkkekoht ja muud sellised kohad, mis on selleks eraldi valmistatud ning kuhu tehakse tuli meelega. Kõik spetsiaalsed kolded peavad vastama mitmesugustele erinõuetele, sest need ei tohi ise põhjustada tulekahju.