TULEOHT
<- tagasiPõlemine ja tulekahju
Tulekahjude tekkepõhjused
Tuleohutusnõuded
Tulekahju areng
Tegutsemine tulekahju korral
Tulekahju kustutamine ja esmased vahendid
  < eelmine lõikjärgmine lõik >

  Tulekahjude tekkepõhjused

  Nagu eelpool juba kirjeldatud, saab põlemine toimuda vaid teatud tingimuste olemasolul. Hapniku olemasolu meid ümbritsevas keskkonnas on loomulik, mistõttu üks tingimus on täidetud peaaegu kõikjal. Samuti ei tule ei looduslikus ega ka tehislikus keskkonnas puudust põlevast materjalist. Niisiis otsustab igasuguse põlemise tekke peamiselt süüteallika olemasolu. On loodud spetsiaalsed süütevahendid – tikud, tulemasinad jne, kuid lisaks nendele on süttimiseks olemas veel mitmed muud võimalused – elekter, hõõrdumisel tekkivad sädemed, klaasikillud päikese käes jne.

  Millised on tulekahju tekke võimalikud põhjused:

 • hooletus lahtise tulega ümberkäimisel;
 • laste mängimine tulega;
 • lõkke tegemine valesse kohta või selle järelevalveta jätmine;
 • lõkkest lendavad sädemed;
 • kulu põletamine;
 • katkised elektriseadmed või nende vale kasutamine;
 • katkised kütteseadmed või nende vale kasutamine;
 • tahtlik süütamine;
 • isesüttimine (näiteks suurtes silo- või turbakuhjades hakkab sees toimuma käärimine, millega tekib kõrge temperatuur ja võib toimuda süttimine);
 • klaasikillud, sest need võivad koondada päikesekiirgust ja põhjustada süttimise;
 • äike;
 • suitsetamine.

  < eelmine lõikjärgmine lõik >