TULEOHT
<- tagasiPõlemine ja tulekahju
Tulekahjude tekkepõhjused
Tuleohutusnõuded
Tulekahju areng
Tegutsemine tulekahju korral
Tulekahju kustutamine ja esmased vahendid
  < eelmine lõikjärgmine lõik >

  Tuleohutusnõuded

  Selleks, et vältida tulekahju teket, on kõige tähtsam teada ja järgida tuleohutusnõudeid. Kuidas siiski on võimalik jälgida kõiki ohutusnõudeid? Kõige tähtsamaks nõudeks on tähelepanelikkus. Selleks, et õnnetusi ennetada, peab oskama ette näha neid tekitada võivaid olukordi ja tingimusi. Suurem osa kõigist tekkinud tulekahjudest on siiski tingitud inimese hooletusest ja hoolimatusest.

  Elektrijuhtmed ja elektriseadmed. Elektrist saab tulekahju tavaliselt alguse siis, kui juhtmed või seadmed on vigased või on need üle koormatud. Juhtmete ülekoormamine tuleneb sellest, et tänapäeval on igas kodus väga palju erinevaid elektrilisi kodumasinaid. Need majad, kus elab suurem osa Eesti elanikkonnast on ehitatud kaua aega tagasi ning hoonete elektrisüsteemi ehitamisel ei arvestatud nii suure elektri kasutamisega. Kui ühte seinakontakti on ühendatud selle jaoks liiga palju voolu tarbivaid seadmeid, siis hakkavad elektrijuhtmed kuumenema ning võivad põhjustada tulekahju. Kui majal on elektrikilpides töökorras kaitsmed, siis ei lase need juhtmetel üle kuumeneda ning lülitavad voolu üldse välja.

 • Selleks, et hoiduda õnnetustest tuleb jälgida, et kodumasinad oleksid töökorras!
 • Kui miski läheb rikki, siis peab seda parandama elektrit tundev inimene!
 • Kodus tuleb endale koos vanematega selgeks teha, milliseid kodumasinaid võib korraga tööle panna, ilma et need juhtmeid üle koormaks.
 • Kui elektriseade süttib, siis tuleb see koheselt seinakontaktist välja tõmmata. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb elektrikilbist lülitada välja kaitsmed (või vanemates majades keerata välja korgid).

  Kütteseadmed. Kõige ohtlikumateks kütteseadmeteks on need, kus kasutatakse lahtist tuld – ahjud, kaminad, pliidid jne. Selleks on nende järelvalveta jätmine, nende lähedal põlevate materjalide hoidmine (ka riiete kuivatamine), nende hooldamata jätmine jne.

 • Lahtist küttekollet ei tohi järelevalveta jätta!
 • Kamina kasutamisel peab sellele olema ette pandud spetsiaalne sädeme püüdmise võrk!
 • Kütteseadmete peal või väga lähedal ei tohi kuivatada riideid ega hoida mingeid muid põlevaid materjale!
 • Kütteseadmed vajavad pidevat hoolt. Kui on olemas korsten, siis tuleb regulaarselt koju kutsuda korstnapühkija. Kui korsten on pikemat aega puhastamata, siis on selle siseseintele tekkinud tahmakiht, mis võib osutuda tuleohtlikuks.

  Lahtise tule tegemine.

 • Enne lõkke tegemist tuleb lõkkekoha valimisel leida koht, mis on ohutu ümbritsevale. Alati on vajalik piirata tule levik maad mööda. Selleks kaeva lõkkekoha ümbrus läbi ja tee kividest ring ümber. Väiksemate lõkete puhul piisab 30 cm ohutusribast, kuid suuremate lõkete puhul peab see riba olema vähemalt sama lai, kui kõrge on lõkkematerjali hunnik. Koha valikul tuleb alati arvestada ka, et põlemisel eralduvad sädemed ja tuul kannab neid laiali.
 • Kulu põletamine on keelatud.
 • Tuleohtlikul ajal on metsas tule tegemine keelatud ja sageli pannakse eriti ohtlikul perioodil metsa sisenemiseks piirangud.
 • Keelatud on tulega mängimine. See on igasuguste tuleohtlike esemete põhjendamatu kasutamine.
 • Jõulukuusele küünalde paigutamisel tuleb alati jälgida, et nende kohale ei jääks mingeid süttivaid materjale (kuuseoksad, paberist kaunistused, mööbel jne).

  < eelmine lõikjärgmine lõik >