TULEOHT
<- tagasiPõlemine ja tulekahju
Tulekahjude tekkepõhjused
Tuleohutusnõuded
Tulekahju areng
Tegutsemine tulekahju korral
Tulekahju kustutamine ja esmased vahendid
  < eelmine lõikjärgmine peatükk >

  Tulekahju kustutamine ja esmased vahendid

  Kuna suurem osa tulekahjudest on alguses väga väikesed ning nende kustutamiseks ei ole tarvis suurt tehnikat ning palju kustutusainet, siis on selleks otstarbeks valmistatud mitmesugused tulekustutusvahendid. Neid nimetatakse esmasteks tulekustutusvahenditeks. Nendeks on spetsiaalsed tule kustutamiseks ette nähtud vahendid, mille kasutamisega saab hakkama üks inimene. Esmasteks tulekustutusvahenditeks on kantav tulekustuti, väike tuletõrjekraan, kast liivaga, anum veega ja tulekustutusvaip. Lisaks neile on olemas veel käepärased tulekustutusvahendid. Siia alla kuuluvad kõik vahendid, mille abil on inimene võimeline oma leidlikkust appi võttes aitama kaasa tulekahju likvideerimisele (oksad, muld, riided jne).

  Põlemise katkestamise moodused:

 1. Põlemiskollet saab jahutada, kui sinna juhtida tuldkustutavaid aineid (vesi, vaht jt).
 2. Kui põlevaid aineid segada mingi mittepõleva ainega, siis toimub lahjendamine.
 3. Põlemist on võimalik katkestada spetsiaalsete kemikaalidega, seda nimetatakse keemiliseks pidurdamiseks.
 4. Põlevad ained kaetakse vajaliku isoleeriva eralduskihiga (vaht) ning hapnik ei pääse enam põlemisreaktsioonis osalema.

  Tuldkustutavad ained on need, mis põlemiskoldesse viimise tagajärjel katkestavad põlemise. Selliseid aineid leidub looduses rohkesti, kuid tulekahjude kustutamisel kasutatakse vaid neid, millel on suhteliselt väikese kulu korral kõrge tuld kustutav efekt, mis kasutamisel ja hoidmisel on inimesele ohutud, hinnalt odavad ning kergesti kättesaadavad. Paljudel tuldkustutavatel ainetel on mitu nimetatud omadust. Näiteks võib vesi olla nii lahjendava, jahutava kui ka isoleeriva toimega ning samas on see väga odav.

  Peamisteks esmasteks tulekustutusvahenditeks, mida peaks ka iga inimene oskama kasutada, on tulekustutid. Selleks, et teada, millist kustutit valida, peab teadma nende etikettidel olevaid märgistusi.


6 kg pulbertulekustuti
 • A-klassi tulekustuti;
  Kustutab tahkete, peamiselt orgaanilise päritoluga ja põlemisel hõõguvate ainete (puidu, paberi, tekstiili, põlevate kiudainete jms) tulekahjusid.
 • B-klassi tulekustuti;
  Kustutab põlevvedelike ja tahkete sulavate ainete (õli, bensiini, lahustite, vaikude, liimi, rasvade, enamiku plastide jms) tulekahjusid.
 • C-klassi tulekustuti;
  Kustutab gaaside (maagaasi, atsetüleeni, propaani, vesiniku jms) tulekahjusid.
 • D-klassi tulekustuti;
  Kustutab metallide (alumiinium, magneesium jms) tulekahjusid.
 • Kui kustuti etiketil on tähis E, siis võib seda kasutada kuni 1000 V pingega (st kõigi majapidamises kasutatavate) elektriseadmete kustutamiseks.

  Kõige levinumad on tulekustutid, millel on peal mitme klassi märgid, näiteks ABC, BC jne. See tähendab, et sama kustutiga võib kustutada erinevaid põlevaid aineid.

  Tulekustutite liigitus tulekustutusaine järgi:

 1. Vahtkustuti - sobib puidu, paberi, tekstiili, õli, bensiini, plastmassi, rasva, bituumeni, kummi kustutamiseks.
  vaata VIDEOT >
 2. Vesikustuti - sobib puidu, paberi, tekstiili kustutamiseks.
  vaata VIDEOT >
 3. Pulberkustuti
  vaata VIDEOT >
  • B-klassi pulberkustuti - sobib õli, bensiini, rasva, bituumeni, kummi, pingestatud elektrijuhtmete ja -seadmete kustutamiseks.
  • AB-klassi pulberkustuti - sobib puidu, paberi, tekstiili, õli, bensiini, plastmassi, rasva, bituumeni ja kummi kustutamiseks.
 4. Süsihappegaaskustuti - sobib õli, bensiini, plastmassi, rasva, pingestatud elektriseadmete ja -juhtmete kustutamiseks.
  vaata VIDEOT >

  Kui video ei käivitu lingil klikkides automaatselt, leiate selle manuaalseks käivitamiseks 112 plaadilt kataloogist:
  [CD lugeja kettatähis]:/112/videod/
  näiteks:
  D:/112/videod/

  Soovitame kasutada Microsoft Windowsiga tasuta kaasas olevat tarkvara Microsoft Mediaplayer

  Kõige efektiivsemaks on pulberkustutid, sest sellega saab kustutada peaaegu kõiki igapäevaseid asju ning peale kustutamist on võimalik suhteliselt lihtsalt (tolmuimejaga) jäätmed kokku koguda. Koju on soovitav osta just 6 kg pulberkustuti, sest see on piisavalt suur, et kustutada enamik kodus toimuvatest põlengutest. Lisaks sellele peaks kodus olemas olema ka tulekustutusvaip. Seda kasutatakse, kui pliidi peal on süttinud toit. Kustutamiseks heidetakse tulekustutusvaip põlevale kohale ning sellega summutatakse tuli. Vesikustutussüsteem on olemas paljudes suurtes hoonetes. Selleks on seinte sees kapid, milles on voolik koos joatoruga ning see on ühendatud veevõrku.

  Tule kustutamiseks tulekustutiga tuleb järgida järgmisi reegleid:

 • Ära kustuta vastu tuult!
 • Kustuta leegi jalga, mitte latva!
 • Ära kustuta tulekolde keskelt, vaid alusta äärest!
 • Õli- või bensiinileeki hakka lämmatama madalalt leegi sisse!
 • Pisipõlengute puhul ära lase niisama kustutit tühjaks!
 • Suure tule korral on parem lasta kahe kustutiga korraga!
  vaata VIDEOT >

  Kui video ei käivitu lingil klikkides automaatselt, leiate selle manuaalseks käivitamiseks 112 plaadilt kataloogist:
  [CD lugeja kettatähis]:/112/videod/kakskustutit_5.mpeg
  näiteks:
  D:/112/videod/kakskustutit_5.mpeg

  Soovitame kasutada Microsoft Windowsiga tasuta kaasas olevat tarkvara Microsoft Mediaplayer


võta kustuti kätte

tõmba selle lingi juures olev splint välja

tõmba selle lingi juures olev splint välja

liigu tulekolde juurde ning suuna kustuti toru ots tule suunas

vajuta kustuti kangi ning suuna kustutusaine sopsutavate liigutustega tulekoldesse

  Õnnetusteks tuleb alati valmis olla. See ei tähenda, et neid kogu aeg kartma peaks, aga peab teadma mõningaid võimalusi nende ennetamiseks. Alati tuleb osata näha enda ümber olevaid ohtusid. Kui on võimalusi nende vähendamiseks, siis tuleb seda teha. Turvaline keskkond luuakse peamiselt ikkagi iseenda jaoks. Võõrasse kohta sattudes tuleb alati ka turvalisuse kohapealt natuke ringi vaadata, sest kui keskkond on võõras, siis ei oska inimene alati õigesti käituda. Tuleb teha endale selgeks, millised on hoonest väljumise teed, kas on olemas vahendid tulekahju kustutamiseks ja kas nende asukohad on kuidagi märgistatud, kas hoones on tulekahjusignalisatsioon ja kas on mingeid erilisi ohte. Loomulikult ei saa kellelegi külla minnes hakata nõudma tuleohutusalast ekskursiooni, aga kui natuke silmi lahti hoida, siis saab olulisema info kätte küll.


lase spetsialistidel end juhendada