Kolga mõisahoone

Kolga mõis Kolga mõis

Eesti oludes oli Kolga väga suur mõis. Alates 1581 kuulus mõis rootsi kõrgaadlile - algul De la Gardie'dele, 17. sajandi lõpust von Stenbockidele.

1626. aastal hakati lammutama Kolgas olnud tsistertslaste kindlustatud asula varemeid ja ehitama nüüdseid mõisahooneid. 1642 valmis suur kahekorruseline peahoone. 1765-1768 ehitati see põhjalikult ümber. Praeguse klassitsistliku ilme sai maja 1820. aastail, kui tiibadele lisati tugevasti eenduvad kolmekorruselised risaliidid. Esifassaadi peasissekäik kujundati kõrgel kivisoklil paikneva portikusena. Eriti võimsad on läbi kahe korruse ulatuvad sambad. Kolmnurkfrontoonil on Stenbockide vapp. Peahoone klassitsistlikkust rõhutab kogu mõisaansambli planeering.

Pärast ümberehitusi muutus Kolga välisilme mõneti sarnaseks Aaspere mõisahoonega Virumaal.