Varaklassitsism Eestimaal.

Hoone Tallinnas Lossi plats 4 on rajatud olemasoleva ühekorruselise elamu ümberehituse teel 18. sajandi II poolel.

Ümberehituse käigus muutus maja ilme oluliselt. Ehitati II korrus ja kelpkatus. Esifassaadi liigendamine liseenidega oli tolle aja tüüpiline võte. Fassadi keskele ehitati rõdu. Hoone ilmet on muudetud edaspidigi.