Saue mõisahoone

Saue mõisahoone Saue mõisa mainitakse esmakordselt 17. sajandi I poolel.

F. H. von Ferseni omandiajal, u. 1775-1780 ehitatud varaklassitsistliku härrastemaja kavandas arvatavasti arhitekt J. Schultz. Hoone on kahekorruseline ja kõrge kelpkatusega. Maja esifassaad on liigendatud väga vähe eenduva kolme risaliidiga. Neid piiritlevad pilastrid. Peakorruse risaliidiaknaid kaunistab stukkornament. Nii esi- kui ka tagafassaadis ulatub maja katusest välja keskrisaliidi laiune ärkelfrontoon. Tagafassaadi keskel oli varem neljale sambale toetuv rõdu.

Saue mõisahoonel on mõningast sarnasust Ääsmäe härrastemajaga.