Õppematerjali valmistamist toetasid:
Tiigrihüppe Sihtasutus
Eesti Kultuurikapital
Juuru Vallavalitsus