i ja j

Lisa vajadusel i, j, ij või jj.

Kirjuta sõna õigesti. Kontrolli lõpus.

Noor ne-u Õie uurib maikellukeste õ-ekesi. Sitket puud on raske ra-uda.
Too jutukas naine on pärit me-e majast. Ta ei jõudnud enam sammugi kä-a.
Siin käisid vii-ed vaatajad ja kuued kuulajad. Töö kiidab teg-at .
Teekä-a on väsinud. Alati on pe-ed olnud kurvad sündmused.
Loomgi ho-ab oma nahka. Väikesest rii-ust võib tõusta suur tüli.
Kunstiteose sünonüüm on tai-es. . Seekord oli mui-et raske varjata. See var-ant küll ei sobi . Mõni kannab la-u rõivaid Kord elas ma-a keldris üks ma-as hiireke. Mõnikord näppas ta sa-agi. Kõrge komis-on jäi olukorraga rahule. Naabri Ma-a kandis a-as töötades la-a äärega kübarat.Tugev ronija ho-ab kõvasti kö-est kinni.